ΕΠ! TIPS

Συμβουλές για εύκολη 
και αποτελεσματική 
διαχείριση ΕΟΑ

Ένα χέρι δείχνει

Αγοράστε
και χρησιμοποιήστε 
μόνο τη ποσότητα 
που χρειάζεστε.

Μειώστε το πρόβλημα διαχείρισης 
των αποβλήτων 

1

Χρησιμοποιήστε 
προιόντα φιλικά 
προς το περιβάλλον. 

 

Διαβάστε τις ετικέτες και επιλέξτε
προσεκτικά τα λιγότερο τοξικά.
Πολλές φορές έχουν
και καλύτερο αποτέλεσμα! 

1
Κάδος ανακύκλωσης αγκαλιά με την γη

Χρησιμοποιείτε 
τα προιόντα πάντα 
τηρώντας τις 
οδηγίες χρήσης 
κατά γράμμα.

1
Χρησιμοποιείτε τα προιόντα πάντα τηρώντας τις οδηγίες χρήσης κατά γράμμα

Αποθηκεύστε 
τα επικίνδυνα 
προϊόντα 
σε ερμητικά κλειστές 
συσκευασίες, μακριά 
από παιδιά και 
κατοικίδια ζώα.

1

Προσέξτε να μην 
αλλοιώσετε τις ετικέτες 
με τις οδηγίες χρήσης

1

Μην τρώτε, πίνετε 
ή καπνίζετε όταν 
διαχειρίζεστε 
τοξικά προιόντα.

1
Μην τρώτε, πίνετε ή καπνίζετε όταν διαχειρίζεστε τοξικά προιόντα