ΝΕΑ / ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

Ενημερωτική εκδήλωση για τα Επικίνδυνα Οικιακά Απόβλητα στη Σιάτιστα

Το καινοτόμο πρόγραμμα χωριστής συλλογής των Επικίνδυνων Οικιακών Αποβλήτων (ΕΟΑ) ξεκινά από σήμερα και στον Δήμο Βοΐου σε συνεργασία με τη ΔΙΑΔΥΜΑ Α.Ε. Για το λόγο αυτό την Πέμπτη 13.07.2023 και ώρα 11:00-13:00, πραγματοποιήθηκε ανοιχτή εκδήλωση ενημέρωσης των κατοίκων του Δήμου. Κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης δόθηκαν οδηγίες για τη λειτουργία του νέου καινοτόμου συστήματος χωριστής συλλογής και ορθής διαχείρισης των ΕΟΑ, που υλοποιείται στο πλαίσιο του προγράμματος LIFECircular Greece. Το δίκτυο συλλογής αναμένεται να επεκταθεί σε όλη τη Δυτική Μακεδονία. 

Ο ειδικός κάδος για τη συλλογή των ΕΟΑ τοποθετήθηκε στην περιοχή Αγ. Νικάνορα δίπλα στο Τουριστικό Περίπτερο.

Ενημερωτική εκδήλωση για τα Επικίνδυνα Οικιακά Απόβλητα στη Σιάτιστα