ΝΕΑ / ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

Τοποθετήθηκε ο 1ος κάδος ΕΟΑ σε χρωματοπωλείο.

Στο πλαίσιο του έργου LIFE 18 IPE/GR/00013 παραδόθηκε ο 1ος κάδος για τη συλλογή Επικίνδυνων Οικιακών Αποβλήτων και συγκεκριμένα επικίνδυνων δομικών υλικών στην ΤΕΧΝΟΜΠΕΤΟΝ Α.Ε.

Εκεί οι πολίτες θα μπορούν να επιστρέψουν χρησιμοποιημένες συσκευασίες χρωμάτων με περιεχόμενο. Άδειες συσκευασίες μπορούν να τοποθετούνται στους κάδους ανακύκλωσης (πλαστικού, αλουμινίου κλπ.) που υπάρχουν στις γειτονιές.

Οι χημικές ουσίες που έχουν τα χρώματα είναι ιδιαίτερα επικίνδυνες για το περιβάλλον και δεν πρέπει να απορρίπτονται στην αποχέτευση ή στον πράσινο κάδο των κοινών σύμμεικτων αποβλήτων.

Τοποθετήθηκε ο 1ος κάδος ΕΟΑ σε χρωματοπωλείο.