ΝΕΑ / ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

Παράδοση ειδικού κάδου συλλογής ΕΟΑ στα κομμωτήρια.

Στο πλαίσιο του έργου LIFE 18/IPE/GR00013 παραδόθηκαν σε κομμωτήρια ειδικοί κάδοι για την απόρριψη των επικίνδυνων αποβλήτων τους.

Στον ειδικό κάδο τα κομμωτήρια θα τοποθετούν προϊόντα με περιεχόμενο όπως: Βαφές μαλλιών, προϊόντα ντεκαπαζ, θεραπειών, όζες, κλπ.

Οι χημικές ουσίες που βρίσκονται στα εν λόγω απόβλητα είναι ιδιαίτερα επικίνδυνες για το περιβάλλον και δεν πρέπει να απορρίπτονται στην αποχέτευση ούτε στον πράσινο κάδο των κοινών σύμμεικτων αποβλήτων.

Συνεχίζουμε τις προσπάθειες για την σωστή διαχείριση των αποβλήτων.

Παράδοση ειδικού κάδου συλλογής ΕΟΑ στα κομμωτήρια