ΝΕΑ / ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

Ενημερωτικές εκδηλώσεις για τα Επικίνδυνα Οικιακά Απόβλητα σε Αμύνταιο, Νεστόριο και Πρέσπες

Επέκταση της χωριστής συλλογής των Επικίνδυνων Οικιακών Αποβλήτων στο Αμύνταιο, στο Νεστόριο και στις Πρέσπες.

Στο πλαίσιο του προγράμματος LIFECircular Greece και συγκεκριμένα για την εφαρμογή του καινοτόμου προγράμματος χωριστής συλλογής και ορθής διαχείρισης των Επικίνδυνων Οικιακών Αποβλήτων (ΕΟΑ), η ΔΙΑΔΥΜΑ σε συνεργασία με τον εκάστοτε Δήμο, προγραμματίζουν τις εξής ενημερωτικές εκδηλώσεις για τους πολίτες:

  • Αμύνταιο, Πέμπτη 14.09.2023 και ώρα 11:00-13:00, επί της οδού Βενιζέλου- έναντι του εκθετηρίου κρασιού
  • Νεστόριο, Παρασκευή 15.09.2023 και ώρα 11:00-13:00, πλησίον του ΚΕΠ
  • Πρέσπες, Τρίτη 19.09.2023 και ώρα 11:00-13:00, Δημαρχείο Λαιμού
Ενημερωτικές εκδηλώσεις για τα Επικίνδυνα Οικιακά Απόβλητα σε Αμύνταιο, Νεστόριο και Πρέσπες