ΝΕΑ / ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

Εκδήλωση ΕΟΑ

Θα πραγματοποιηθεί 28 Απριλίου 2023, 12:30-14:00 επί της οδού Κακριδή και Σικελιανού γωνία, στα Πλατάνια Κοζάνης, εκεί όπου τοποθετήθηκε ο ειδικός κάδος των ΕΟΑ.

Οι πολίτες θα έρθουν για να ενημερωθούν για την ορθή διαχείριση των Επικίνδυνων Οικιακών Αποβλήτων.

κάδος ΕΟΑ, Διάδυμα