ΝΕΑ / ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

Βράβευση της ΔΙΑΔΥΜΑ ΑΕ στα Circular Economy Awards 2023

Η ΔΙΑΔΥΜΑ βραβεύτηκε στα Circular Economy Awards 2023 για τη χωριστή συλλογή των Επικίνδυνων Οικιακών Αποβλήτων στη Δυτική Μακεδονία. 

Την Δευτέρα 27 Νοεμβρίου 2023 πραγματοποιήθηκε η τελετή βραβείων Circular Economy Awards 2023 στην οποία η ΔΙΑΔΥΜΑ ΑΕ βραβεύτηκε για την χωριστή συλλογή των Επικίνδυνων Οικιακών Αποβλήτων στη Δυτική Μακεδονίας.

ΒΡΑΒΕΥΣΗ ΤΗΣ ΔΙΑΔΥΜΑ ΑΕ ΣΤΑ Circular Economy Awards 2023