ΕΠ! ΠΡΟΣΟΧΗ

Τι ΔΕΝ κάνουμε ποτέ 
με τα Επικίνδυνα 
Οικιακά Απόβλητα

Πλαστικά σκουπίδια στο γρασίδι

ΔΕΝ πετάμε επικίνδυνα οικιακά 
απόβλητα στους κάδους  
απορριμμάτων και  
ανακύκλωσης, στο νεροχύτη,  
στο έδαφος ή ρυάκια,  
ποτάμια, λίμνες. 

ΔΕΝ πετάμε επικίνδυνα οικιακά απόβλητα στους κάδους απορριμμάτων και  ανακύκλωσης, στο νεροχύτη,  στο έδαφος ή ρυάκια,  ποτάμια, λίμνες.
1
Ξεπλύμα σκουπιδιού στο νερό

ΔΕΝ ανακυκλώνουμε πλαστικές 
συσκευασίες επικίνδυνων 
οικιακών προιόντων, 
εκτός κι αν έχουμε καταναλώσει 
όλο το περιεχόμενο 
και τις ξεπλύνουμε.

1

ΔΕΝ αποθηκεύουμε μαζί 
διαβρωτικά, δηλητήρια 
και εύφλεκτα υλικά.  
Φροντίστε να βρίσκονται 
μακριά το ένα από το άλλο.

ΔΕΝ αποθηκεύουμε μαζί διαβρωτικά, δηλητήρια και εύφλεκτα υλικά. Φροντίστε να βρίσκονται μακριά το ένα από το άλλο.
1
Παιδί προσπαθεί να πιάσει μια πλαστική συσκευασία

ΔΕΝ αναμιγνύουμε χημικά 
προϊόντα και δεν τα 
αποθηκεύουμε σε άλλες 
συσκευασίες εκτός από τις 
αρχικές. 

1